Cennik

Cennik ArtSaas

Za pierwsze 30 dni pracy z systemem nie pobieramy żadnej opłaty.
Rozpoczęcie pracy z ArtSaas nie podlega opłacie instalacyjnej*.

*Indywidualnej wycenie i dodatkowej opłacie podlegają:
- import danych do ArtSaas, np. import kontaktów, listy prac, etc.
- prace kastomizacyjne np. dostosowanie szablonów e-mail, wydruków do identyfikacji wizualnej klienta,
- indywidualne szkolenia.

Design Monika Pacewicz