ArtSaas Galeria

ArtSaas Galeria
Oprogramowanie dedykowane komercyjnym galeriom sztuki i antyków.

Zamów demo

Zobacz cennik

Przejmij kontrolę nad inwentarzem.
image

Korzystaj z szybkiego dostępu do informacji. Od danych katalogowych przez historię i lokalizację obiektu w galerii aż po jego sprzedaż. System rejestruje informacje o zakupie lub komisie, kosztach konserwacji czy transportu, wypożyczeniach na wystawy, rezerwacjach, udziale w targach i aukcjach. Przechowuje dokumenty, notatki oraz zdjęcia. Automatyzuje tworzenie i wydruki kart inwentarzowych, etykiet ekspozycyjnych, dokumentów. Umożliwia grupowanie inwentarza na potrzeby aukcji, targów czy wystaw. Archiwizuje sprzedany Inwentarz.

Dbaj o relacje z klientami i dostawcami.

Moduł Kontakty to dużo więcej niż książka teleadresowa. Porządkuje kontakty pod kątem roli i profesji. Umożliwia precyzyjne określenie zainteresowań klientów oraz przypisywanie im notatek o poszukiwanych przez nich dziełach sztuki, antykach – koniec z przegapionymi okazjami sprzedażowymi! Ponadto rejestruje dane o transakcjach, komisie, współwłasności oraz historię ofert. Przechowuje dokumenty i fotografie.

image
Optymalizuj finanse swojej galerii.
image

System rejestruje koszty związane z nabyciem i przygotowaniem inwentarza do sprzedaży oraz pozostałe koszty generowane przez galerię. Automatyzuje proces tworzenia i rejestracji dokumentów sprzedażowych, wyliczenia marży, zysku, wysokości podatku VAT. Ponadto monitoruje i przypomina o terminach płatności. Możliwość tworzenia zestawień finansowych za dowolne przedziały czasowe pozwala na analizę i kontrolę bieżących wydatków i przychodów.

Zarejestruj się

Przez pierwszy rok 35% rabatu!

Planuj efektywnie.

ArtSaas jest wyposażony w kalendarz, który umożliwia szybkie rejestrowanie nadchodzących wydarzeń. W widokach dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym odfiltrujesz spotkania od aukcji, targów czy wystaw. Dostęp do kalendarzy Twoich współpracowników ułatwi zarządzanie pracą galerii. Moduł umożliwia także planowanie zadań, przydzielanie ich współpracownikom, kontrolę realizacji. Intuicyjny system przypominaczy dopilnuje abyś o niczym nie zapomniał!

image
Porządkuj wiedzę.
image

ArtSaas umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz szybki dostęp do wiedzy o artystach i manufakturach reprezentowanych w Twojej galerii. W module Biblioteka możesz stworzyć katalog swojego księgozbioru. Dzięki integracji modułów z poziomu rekordu artysty możesz przejrzeć wszystkie przynależne mu obiekty w kolekcji oraz jaką zgromadziłeś na jego temat literaturę.

Zarejestruj się

Korzystaj bezpłatnie przez pierwsze 30 dni!

Design Monika Pacewicz