Digitalizacja zbiorów

Czy posiadają Państwo cenną kolekcję lub bibliotekę, która wciąż wymaga skatalogowania a Państwu brakuje na to czasu?

W przypadku kradzieży bądź nagłego wypadku, kiedy zniszczeniu może ulec także tradycyjny, papierowy katalog zbiorów, poszukiwanie, wycena czy oszacowanie kwoty odszkodowania staje się niemożliwe.

Dlatego tak często instytucje, których celem jest dbanie o dziedzictwo narodowe a także służby policyjne podnoszą problem potrzeby digitalizacji nie tylko zbiorów państwowych ale także prywatnych.

Pragnąc przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa kolekcji, proponujemy usługę digitalizacji.

Zespół ArtSaas współpracuje z doktorantami i doktorami historii sztuki, którzy na zlecenie dokonają pełnej inwentaryzacji Państwa kolekcji, a wszystkie dane zarejestrują w systemie ArtSaas Kolekcja lub ArtSaas Biblioteka.

Pełna inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna zbiorów z danymi umieszczonymi na zewnętrznym serwerze zapewni bezpieczeństwo informacji o Państwa kolekcji i komfort w ich zarządzaniu.

Opisane i sfotografowane przez profesjonalistów zbiory mogą zostać Państwu przekazane także w postaci plików cyfrowych.

W pełni rozumiemy jak cenne są Państwa zbiory dlatego przed przystąpieniem do digitalizacji spiszemy z Państwem klauzulę o poufności danych.

Opłata za usługę jest uzależniona od wielkości kolekcji i naliczana na podstawie roboczogodzin.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z biurem ArtSaas:

tel. +48 81 464 36 17
email: kontakt@artsaas.pl

Design Monika Pacewicz